Programmeerimine alused- Основы программирования .

Programmeerimine A osa – Программирование. Часть А .

Programmeerimine B osa – Программирование. Часть Б

Programmeerimine Projekt kursusetoo

Veebirakenduste alused – Основы разработки web-приложений

Veebirakendused (sh. PHP) – Веб-приложения (включая PHP) .

Veebirakenduste turvalisus – Безопасность веб-приложений .

Andmemudelitele rakenduste loomine – Создание приложений с Базами данных

Versioonihalduse alused – Основы контроля версий

Agiilne tarkvaraarendus – Разработка ПО методом Agile

Erinevad hajusrakendused – Различные распределенные технологии

Raster ja vektorgraafika alused kuljendamine – Основы создания растровой и векторной графики

CASE Vahendid – CASE-инструменты

Arendusprotsessi juhtimine – Управление процессом разработки

Hajusrakenduste loomine – Создание распределенных приложений

Kasutajakeskne kasutajaliidese disain – Разработка пользовательского интерфейса методом, ориентированным на пользователя

Mobiilsete rakenduste loomine – Разработка мобильных приложений