• Raster ja vektorgraafika alused, kujundamine [1.5 EKAP, 8kt.]
  • Programmeerimise alused (põhielemendid, andmetüübid, andmestruktuurid) [4 EKAP, 28kt.]
  • Versioonihalduse alused [1 EKAP, 8kt.]
  • CASE vahendid [2 EKAP, 16kt.]
  • Arendusprotsessi juhtimine [2 EKAP, 16kt.]